• s1
  • s3
  • s4
  • s7

Dnia 8 lutego br. Pan Stanisław Woś, Dyrektor naszej szkoły w latach 1992- 2016, został uhonorowany „Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego”. Wyróżnienie zostało wręczone podczas XXII Sesji Rady Powiatu Łukowskiego przez przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Marka Kopcia, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że „Medal przyznawany jest za szczególne zasługi dla regionu oraz wkład w rozwój lokalnej wspólnoty”.

Ponadto Pan Dyrektor otrzymał podziękowanie za „wieloletnią pracę w oświacie, za zaangażowanie w działalność społeczną oraz podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra”. Było to kolejne wyróżnienie dla Pana Dyrektora, który wcześniej za swoją długoletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń m. in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Medal Pamiątkowy 60 oraz 75 Rocznicy Batalionów Chłopskich za zasługi w rozbudzaniu zainteresowań wśród młodzieży najnowszą historią naszego narodu, a w szczególności etosu wsi walczącej o wolną Polskę pod sztandarami Batalionów Chłopskich, Medal za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i męczeństwa, przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Nagrodę Kuratora Oświaty (trzykrotnie) oraz Nagrody Starosty Powiatu Łukowskiego i inne.

 Pan S. Woś to znany w naszym środowisku nie tylko bardzo dobry i szanowany nauczyciel i wychowawca (od tego roku szkolnego już na zasłużonej emeryturze), ale również społecznik. Toteż z wnioskiem o nadanie kolejnego odznaczenia wystąpił prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski (Prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie), który w swojej laudacji do władz wojewódzkich podkreślił „(…) kilkunastoletnią systematyczną współpracę z Towarzystwem, promującą twórczość naszego Noblisty w skali nie tylko regionalnej, lecz i ogólnokrajowej. Profesor uzasadniał, że Dyrektor swoim mecenatem wspierał i współtworzył w latach 2003 – 2015 wielkie, ważne przedsięwzięcie naukowo-edukacyjne i kulturotwórcze: cykl corocznych ogólnopolskich „peregrynujących” konferencji „Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie” wędrujących szlakiem Noblisty (Adamów, Okrzeja, Wola Okrzejska, Wojcieszków) po Ziemi Łukowskiej (a następnie do miejscowości innych regionów). Dzięki temu niezawodnemu mecenatowi przez trzynaście lat działało w Adamowie prężne krajowe centrum badań nad Sienkiewiczem i ośrodek interesujących przedsięwzięć kulturowo-artystycznych. Imponujący jest dorobek Sienkiewiczowskich Spotkań w Adamowie.

Dyr. Stanisław Woś zorganizował ponad 30 konferencji, na których wygłoszono przeszło 150 wykładów, referatów, prelekcji; w ich ramach odbyło się również kilkanaście wielotematycznych seminariów, konwersatoriów, wieczorów literackich; towarzyszyły im przygotowane przez zespoły uczniowskie pod kierunkiem nauczycieli ze Szkół w Adamowie, Okrzei, Wojcieszkowie oryginalne programy artystyczne: pomysłowe adaptacje, piękne spektakle utworów Sienkiewicza, wystawy, konkursy, koncerty, spotkania z aktorami.(…) dzięki mądremu mecenatowi Dyrektora Wosia Ziemia Łukowska żyła Sienkiewiczem i była przez wiele lat głównym, choć nie jedynym, beneficjentem naukowej i kulturotwórczej działalności Towarzystwa im. H. Sienkiewicza. Ogromną rolę odegrał również Pan Dyrektor Stanisław Woś w realizacji najdonioślejszego i najtrudniejszego przedsięwzięcia Towarzystwa, jakim było zbudowanie na cmentarzu w Okrzei w latach 2008-2012 pomnika ku czci Matki i jej Syna Noblisty – jednego z największych w Polsce– pierwszego monumentalnego pomnika religijnego”. Ponadto Profesor podkreślił, że „Pan Stanisław Woś – oferujący swojemu bliskiemu otoczeniu codzienną życzliwość i dobroć, znakomity nauczyciel i przyjazny wyrozumiały mądry zwierzchnik i utalentowany kierownik, wychowawca młodych Polaków, matematyk i rozmiłowany w sztuce, literaturze, poezji, muzyce, humanista, wspierający przez kilkanaście lat swoim mecenatem ogólnopolskie badania nad twórczością Sienkiewicza, świetny organizator, patriota, niezawodny sojusznik w trudnych sprawach, szlachetny społecznik wytrwale pracujący dla wspólnego dobra – bardzo dobrze zasłużył się swoimi dokonaniami i Ziemi Łukowskiej i Lubelszczyźnie”, a my dodajemy także naszej szkole. Gratulujemy Panie Dyrektorze!

      

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com