• s1
  • s3
  • s4
  • s7

II miejsce Oli, Konrada i Radka w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności

W dniu 10 marca 2017 r. po raz kolejny w Klubie Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady  w Lublinie odbył się finał wojewódzki „XVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności”. Organizatorami Konkursu były: Kuratorium Oświaty w Lublinie, a współorganizatorami Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygada w Lublinie. Do zawodów przystąpiło 8 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego wyłonionych w drodze eliminacji rejonowych.

Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonał Pan Ryszard Golec - Wicekurator Oświaty w Lublinie, który podkreślił walory i tradycje konkursu w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania patriotycznego. Następnie odbyła się część merytoryczna konkursu składająca się z części teoretycznej (test wiedzy) oraz sprawdzianu praktycznego (umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej; rozpoznawanie i użytkowanie sprzętu obrony cywilnej).  Naszą szkołę reprezentowali: Konrad Dębek kl. IIIA LO, Radosław Piszcz kl. IIIA LO, oraz Aleksandra Ozygała kl. IA LO wspólnie z opiekunem Robertem Grubą. Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze zajmując II miejsce w finale wojewódzkim. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, okazały puchar  oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki.  W imieniu organizatorów podsumowania tej edycji konkursu dokonali – ppłk Robert Kasperczuk - Dowódca Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie oraz Pani Iwona Chlebicka – Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com