• s1
  • s3
  • s4
  • s7

1 czerwca w gmachu polskiego parlamentu w Warszawie, już po raz 23 odbędzie się Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat XXIII sesji SDiM nawiązuje do uchwalonej przez Sejm RP w 2016 roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016 poz. 744). Na podstawie jej przepisów obowiązkiem władz samorządowych jest wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia oraz daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo ten ustrój propagujące. W tym celu dwoje kandydatów na młodzieżowych posłów z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie: Diana Grzechnik i Kacper Górka, rozpoczęli pracę historyczną i wcielili się w postać historyka- detektywa.

Nasi uczniowie dokonali diagnozy nazw i ulic i miejsc pamięci na terenie gminy Adamów, z której jasno wynikało, że nie ma u nas miejsc o budzących kontrowersje historyczne nazwach. Rozpoczęli więc kolejne działania celem poszukiwania lokalnych bohaterów i potencjalnych patronów. Sprzymierzeńców Diana i Kacper znaleźli w naszych instytucjach, począwszy od Urzędu Gminy w Adamowie, poprzez Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, Gminną Bibliotekę Publiczną w Adamowie, kończąc na Młodzieżowej Radzie Gminy i Towarzystwie Przyjaciół Woli Gułowskiej. Efektem tych działań było stworzenie 3 profilów historycznych, które zdaniem naszych uczniów winny zostać upamiętnione. Kandydaci podczas lekcji historii i godzin wychowawczych przedstawili stworzone sylwetki, z których młodzież za pomocą ankiety wybrała najgodniejszą upamiętnienia. Zdaniem naszych uczniów gminna droga nr 102730 Hordzieżka- Turzystwo winna nosić imię 60 Dywizji Piechoty Kobryń, wchodzącej w skład SGO „Polesie”. O swojej decyzji Kacper i Diana poinformowali również uczniów SP w Woli Gułowskiej, kiedy to podczas obchodów 76 rocznicy śmierci generała Kleeberga w Muzeum w Woli Gułowskiej, przedstawili sylwetkę żołnierzy płk. Eplera. Efektem prac naszych uczniów jest list petycja do Młodzieżowej Rady Gminy, która przejmie dalsze działania celem upamiętnienia lokalnego zbiorowego bohatera.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com