• s1
  • s3
  • s4
  • s7

  

Od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku nasza szkoła w partnerstwie z Lechaa Consulting Sp. z o.o. realizują projekt AMBITNA SZKOŁA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

46 uczniów liceum ogólnokształcącego uczestniczy w zajęciach uwzględniających ich indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne czy psychofizyczne. Zajęcia obejmują m.in. blok językowy: język angielski i język rosyjski; blok matematyczno-informatyczny: matematyka, aplikacja w chmurze, robotyka i programowanie; blok przyrodniczy: geografia, biologia, chemia  i fizyka. Ważnym aspektem realizowanego projektu jest realizacja zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego. Dzięki projektowi uczniowie będą mogli rozwijać swe pasje z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej wraz z mobilną tablicą interaktywną. Do każdej pracowni przedmiotowej zostanie zakupione również nowoczesne wyposażenie. Projekt AMBITNA SZKOŁA to także wsparcie dla 24 nauczycieli, którzy mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach: "Kurs aplikacji w chmurze", "Kształtowanie u uczniów kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej"  oraz "Obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego". Realizacja projektu pozwoli stworzyć i zmodernizować już istniejącą szkolną sieć komputerową. Finansowe wsparcie UE pozwoli szkole stworzyć sieć z prawdziwego zdarzenia usprawnić przepływ informacji oraz funkcjonowanie dziennika elektronicznego.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com