Zespół Szkół w Adamowie nosi imię Gen. Franciszka Kamińskiego, znajduje się na terenie gminy Adamów, w pow. łukowskim, w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Gmina liczy 5959 mieszkańców, natomiast miejscowość Adamów - 2128. Jest placówką oświatową z wieloletnią tradycją. Działa od 1944 roku, początkowo jako Gimnazjum Koedukacyjne, a następnie jako Liceum Ogólnokształcące.

Wejście główneOd powstania, do dziś, szkoła spełnia w środowisku ważną rolę oświatowo – kulturalną. W 1983 r. Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Batalionów Chłopskich – organizacji, która chlubnie wpisała się w historię regionu. W 1998 r. powołano do życia Zespół Szkół, w skład którego wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Uzupełniające Liceum dla Dorosłych, Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych, a od 2002 r. Liceum Profilowane. W 2004 r. otrzymał on imię gen. Franciszka Kamińskiego – Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich. Na przestrzeni swej historii szkoła poszerzała i udoskonalała bazę edukacyjną.

W 1982 r. przeniesiono zajęcia do obecnego gmachu, a w 2001 r. oddano do użytku nowoczesny internat. Rosła także rzesza jej absolwentów, którzy mieli okazję do spotkań na czterech zjazdach w 1984, 1994, 2004 oraz 2009 r.

Obecnie w skład Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych. W powyższych typach szkół pracuje grono pedagogów posiadających kilka specjalności. Kadra pedagogiczna to doświadczeni, życzliwi nauczyciele, w tym wielu nauczycieli dyplomowanych, egzaminatorów OKE, profesjonalistów, dbających o wysoki poziom edukacji oraz wychowanie młodzieży w duchu poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur innych narodów. W naszej szkole uczeń traktowany jest podmiotowo, nikt nie jest anonimowy, wszelkie problemy rozwiązujemy na bieżąco, w przyjaznej, pełnej życzliwości atmosferze, co tworzy specyficzny mikroklimat.


Studniówka 2014Szkoła posiada własny ceremoniał, bogaty kalendarz imprez, w tym m.in. Dzień Patrona, Ślubowanie Klas Pierwszych, Studniówka organizowana w szkole, Bal Zawodowy, Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Muchę Pana Dyrektora, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Apaszkę Pani Dyrektor.

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, dający możliwość rodzicom i uczniom analizowania na bieżąco, wyników nauczania i frekwencji. Uczniowie mogą korzystać z usług pedagoga, doradcy zawodowego i pielęgniarki medycyny szkolnej.

Ważnym miejscem edukacyjnym szkoły jest biblioteka szkolna, czytelnia i centrum multimedialne czynne od 7.30 do 17.30. Oferują one uczniom znaczną pomoc w nauce a także stwarzają możliwość pożytecznego spędzenia czasu wolnego. Wyposażone są w bogaty księgozbiór, materiały dydaktyczne, w tym także na nośnikach elektronicznych.

Bardzo duża grupa uczniów objęta jest wsparciem finansowym w postaci stypendiów i innych form pomocy, pozyskiwanych z różnych źródeł.

Baza lokalowa szkoły odpowiada potrzebom dydaktyczno-wychowawczym. Każda klasa ma przydzieloną jej salę lekcyjną. Dysponujemy wieloma pracowniami specjalistycznymi, w tym 2 komputerowymi, fizyczną, chemiczną, biologiczną, historyczną, ekonomiczną oraz praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz i w zawodzie fryzjer

OrlikNa terenie szkoły znajduje się duża sala gimnastyczna o powierzchni 480 m2, mała sala gimnastyczną o powierzchni 200 m2 oraz siłownia z pełnym zapleczem sanitarnym. Ponadto uczniowie korzystają z kompleksu boisk sportowych ORLIK usytuowanych obok budynku szkoły, objętej całodobowym monitoringiem.

Stwarzamy szanse edukacyjne dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Bierzemy udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskie. Aktualnie realizujemy programy: Archimedes, Uczeń on-line. Proponujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, zarówno wyrównujących szanse edukacyjne, jak i koła zainteresowań kierowane przede wszystkim dla uczniów zdolnych. Oferta zajęć dodatkowych to np. kursy w ramach Akademii Cisco, zajęcia e- earningowe, sportowe, zajęcia z ekonomii w praktyce, języka łacińskiego. Stwarzamy naszym uczniom możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach przygotowujących do matury i egzaminu zawodowego. Organizujemy też wyjazdy edukacyjne, zajęcia laboratoryjne, warsztaty wymiany dobrych praktyk, obozy naukowe, wyjazdy warsztatowe w Polsce i za granicą, np. CERN w Genewie, umożliwiamy zdobycie dodatkowych kwalifikacji na kursach.

Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, tematycznych oraz w zawodach sportowych.

Szkoła realizuje liczne projekty edukacyjne, np. symulacyjne gry decyzyjne w ramach projektu Innowacyjnych metod kształcenia w obrębie przedsiębiorczości, Szkolną Internetową Gra Giełdowa w ramach projektu Rekiny Przedsiębiorczości. Współpracujemy również z  międzynarodową organizacją studencką AIESEC. Na terenie szkoły działają: Uczniowski Klub Sportowy Rytm, Szkolne Koło Caritas, Koło PCK oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Tunezyjskiej. Współpracujemy ze szkołą Karl-Arnolod-Schule w Biberach (Niemcy, okolice jeziora Bodeńskiego) oraz z Ukraińskim Gimnazjum w Równem. oraz z. Od kilku lat jesteśmy współgospodarzami ogólnopolskich sesji naukowych Towarzystwa Przyjaciół Henryka Sienkiewicza.
Uczniowie klasy kucharskiej

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie kucharz małej gastronomii, technik informatyk i technik ekonomista – posiadamy akredytację OKE w Krakowie.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej ponadto uczestniczą aktywnie w życiu środowiska lokalnego, włączając się w przygotowywanie uroczystości, bądź ich współorganizację (m.in. pokazy kulinarne we współpracy z Klastrem Restauratorów i Hotelarzy w Lublinie.

Przy szkole działają stołówka i nowoczesny internat koedukacyjny o wysokim standardzie. Dysponuje on 60 miejscami w 2-3 osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym. Mieszkańcy internatu mogą wybierać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych takie, które najbardziej ich interesują. W okresie wakacyjnym funkcjonuje też schronisko młodzieżowe.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com