2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:55- 8:40 r_j.polski-pol BW i13
r_biologia-bio ŚE 208
r_matematyka-mat KT 110 j.angielski-1/2 TE i15 r_angielski-ang TE i15 r_wos-wos WP i17
2 8:45- 9:30 r_j.polski-pol BW i13
r_biologia-bio ŚE 206
r_matematyka-mat KT 110 r_historia KP 208 r_angielski-ang TE i15 j.angielski-1/2 TE i15
j.niemiecki-2/2 MB i12
3 9:40-10:25 r_geografia-geo AW i12
r_chemia-che ZI 204
r_historia KP 208 religia TG 206 r_angielski-ang TE i15 j.polski BW i13
4 10:35-11:20 j.polski BW i13 r_historia KP 208 matematyka JS 110 godz.wych BW i13 j.polski BW i13
5 11:35-12:20 r_historia KP 208 religia TG 206 j.rosyjski-1/2 RG 106
j.angielski-2/2 TE i15
matematyka JS 104 j.rosyjski-1/2 RG 106
j.angielski-2/2 TE i15
6 12:30-13:15 r_historia KP 208 matematyka JS 110 j.angielski-1/2 TE i15
j.niemiecki-2/2 MB i12
j.polski BW i13 wf-1/2 OK s1
wf-2/2 #w22 s2
7 13:30-14:15 r_wos-wos WP i17 r_geografia-geo AW i12
r_chemia-che ZI 204
wf-1/2 OK s2
wf-2/2 #w22 s1
wf-1/2 OK s2
wf-2/2 #w22 s1
r_geografia-geo AW i12
r_chemia-che ZI 204
8 14:20-15:05 r_wos-wos WP i17 r_geografia-geo AW i17
r_chemia-che ZI 204
r_wos-wos WP i17 r_j.polski-pol BW i13
r_biologia-bio ŚE 208
r_matematyka-mat KT 110
9 15:10-15:55   j.angielski-2/2 TE i15   r_j.polski-pol BW i13
r_biologia-bio ŚE 208
 
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum